Indvandreres medbragte kvalifikationer bruges for lidt på det danske arbejdsmarked

 

 

En medbragt uddannelse giver ikke lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Ofte må uddannede indvandrere supplere med en dansk uddannelse for åbne muligheder for job, og de tager langt mere dansk uddannelse end ikke uddannede indvandrere. Det er et spild af ressourcer og et samfundsøkonomisk problem at indvandreres kvalifikationer ikke bruges bedre, og uddannelses ressourcer til allerede uddannede indvandrere kunne bruges til ikke uddannede indvandrergrupper. Undersøgelsen peger på at der er brug for en mere effektiv vurdering af udlændinges kompetencer.

Download undersøgelsen på Akf.dk