Ingen ny vuxenutbildningsmyndighet

 
Regeringen beslutade i dag om kommittédirektiv till en översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet med mera. Direktiven innebär att Myndigheten för skolutveckling och Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, upphör som egna myndigheter. Deras kärnuppgifter övertas av en myndighet för stöd och utveckling (Skolverket). Förändringarna avses träda i kraft 1 juli 2008. Till utredare har utsetts Hans Forsell, som varit chef för VHS, Verket för högskoleservice.
Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/8936/a/78954
1539