Initiativ til akademisk lærerbachelor anbefalet af akkrediteringsrådet

 
I sin begrundelse påpeger Akkrediteringsrådet bl.a., at Aarhus Universitet i ansøgningen sandsynliggør såvel uddannelsens forskningsbasering og uddannelsens samfundsmæssige relevans som uddannelsens faglige progression.
Læreruddannelse på et akademisk niveau er nyt i Danmark, hvor læreruddannelse ellers er en 4 årig uddannelse, der foregår på lærerseminarier. Der er pt megen diskussion om læreruddannelsens faglige niveau og renommé, og dette initiativ er et bud på styrkelse af uddannelsen. Initiativet er ikke endeligt godkendt, men skal behandles politisk om kort tid.
Uddannelsen forankres på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, i et samarbejde med henholdsvis Det Humanistiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Download Akkrediteringsrådets offentliggørelse om akademisk lærerbacheloruddannelse ved Aarhus Universitet.
Se kopi af ansøgningen om den akademiske lærerbacheloruddannelse 
1393