Innovaatiokonferenssi 4.–5. kesäkuuta Oslossa

 

 

Konferenssissa keskustellaan sellaisista ajankohtaisista kysymyksistä kuin ”Kuinka taata, että innovaatioita luodaan ja käytetään kaikkien hyväksi eikä vain luovan eliitin iloksi?” ja ”Esteet ja mahdollisuudet – pedagogiset, inhimilliset, poliittiset ja organisatoriset tekijät innovatiivisten ja kestävien kehityskulkujen luomisessa”.
Konferenssi on monisektorinen, pohjoismainen kohtaaminen, jonka kohderyhmänä ovat kaikki aikuisten oppimisen toimijat sekä ministeriöiden ja työelämätahojen edustajat. Innoittavien keynote-alustusten lisäksi konferenssiin sisältyy workshop-työskentelyä, keskusteluja ja elämyksiä.

Konferenssin kahdeksassa istunnossa kehitellään ideoita, vaihdetaan kokemuksia ja yhdistetään teoriaa ja käytäntöä. Istuntojen teemat ovat:
Istunto 1: Innovatiivinen maa- ja aluetason politiikka – vaikutukset rakenteisiin ja käytänteisiin
Istunto 2: Innovatiiviset kumppanuudet julkisen sektorin, yksityisten yritysten ja koulutussektorin välillä – vaikutukset käytänteisiin ja oppimiseen
Istunto 3: Innovatiiviset oppimisympäristöt – haasteet ja mahdollisuudet oppimisympäristöjen, opettajien osaamisen, johtamisrakenteiden jne. näkökulmasta
Istunto 4: Työntekijävetoinen innovaatio, työpaikalla tapahtuva oppiminen
Istunto 5: Innovatiivinen pedagogiikka, didaktiikka ja oppiminen – innovatiivisten oppimisprosessien kautta oppiminen ja niistä oppiminen
Istunto 6: Johtotehtävissä toimivien, tiedonvälittäjien ja opettajien innovatiiviset johtamistaidot
Istunto 7: Innovaatio – IKT, sosiaalinen media ja oppiminen
Istunto 8: Innovaatio – hyvinvointiyhteiskunta ja kestävät yhteisöt

NMR sponsoroi konferenssia.

Päivitetyn ohjelman löydät täältä: HTML