Innovation

Kreativitet, innovation og entreprenørskab bliver stadig vigtigere begreber i diskussionen om at fremme samfundsmæssig bæredygtig vækst og udvikling og bevare de nordiske landes velfærdssystemer. Nordisk Ministerråd (NMR) har sat begreberne på dagsordenen både indenfor forskning, uddannelse og erhverv.

 
Albert Einarsson

Indenfor uddannelsesområdet har NMR publiceret flere rapporter, der beskriver forskellige perspektiver, muligheder og udfordringer i arbejdet med at fremme innovative strukturer, tankegange og konkret praksis. Uddannelse er en væsentlig faktor i dette arbejde. 

Derfor satte det danske formandsskab i 2010 – under overskriften Norden som region for kreativitet og innovation – fokus på at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningerne. I den forbindelse bad det danske formandskab for SVL og NMR forskerne Hanne Shapiro og Niels Henrik Helms om at  udarbejde et debatoplæg ”Kreativitet og innovation. Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden” om emnet med særlig fokus på voksen- og efteruddannelse.

SVL og NVL følger op på arbejdet med dette tema på flere måde. Aktuelt 2012 kan nævnes:

  • innovation er fortløbende relateret til NVL’s arbejde med voksenpædagogik, bl.a. gennem at skabe møder mellem meget forskellige sektorer som fx IT, forsvar, erhverv og uddannelse på møder og seminarer om voksenpædagogik og uddannelse af voksenlærere
  • Der er etableret et tematisk NVL forskernetværk om emnet i foråret 2012. Deltagere i forskernetværket indgår som keynotespeakere, chairs og oplægsholdere på det norske formandsskabs konference om ”Innovation” i Oslo i juni.
  • NVL er involveret i planlægning og gennemførelse af det norske formandsskabs konference om ”Innovation” i Oslo i juni.
  • NVL har etableret en arbejdsgruppe med det formål at samle og beskrive erfaringer med etablering af innovative, regionale netværksbaserede organiseringer for efteruddannelse af voksenlærere.
  • Innovation og nytænkning vil blive en del af indholdet i arbejde med transnationale kompetencer og etnisk entreprenørskab.

PUBLIKATIONER

Lotte DarsøHTML 

Mer om: innovation 

 

2054