Inspiration og videndeling

Hvordan kan vi gennem demokratiske lærende fællesskaber fremme og understøtte FNs udviklingsmål

 

För inviterade deltagare

Inspiration og videndeling over temaet:

Hvordan kan vi gennem demokratiske lærende fællesskaber fremme og understøtte FN’s udviklingsmål.

Mange af de værdier, der har båret de sidste 30-40 års udvikling hen imod en fælles forståelse af en global verdensorden er sat under voldsomt pres. Kræfter i USA og Europa udfordrer sammen med antidemokratiske kræfter i andre dele af verden internationale institutioner og aftaler. Bevægelserne er båret af en forestilling om, at nationale fællesskaber, toldmure og grænsebomme kan beskytte os mod de udfordringer, som ubestrideligt er bagsiden af globaliseringens medalje.

Association for World Education (AWE) Danmark, Nordisk Netværk for Voksnes læring (NVL) vil derfor gerne indbyde til et fyraftensmøde, hvor en indbudt kreds, af medlemmer og andre med erfaring i demokratiske og lærende fællesskaber, kan mødes og tage de første skridt i retning af at få belyst og udviklet denne måde at arbejde på.

Tidspunkt: d. 21. Februar 2017 kl. 16.00 – 19.30

Sted: Vartorv, Farvergade 27, 1463 København K

Seminarer er for inviterede deltagere.