Integration ger näring åt turismen

Konkurrensen om turisterna ökar. Vikten av att erbjuda god service åt besökarna ligger bakom ett spännande trepartssamarbete och en nysatsning på integrationsutbildningen ”Guidekurs för inflyttade”. Utbildningen har skapats efter turistbranschens och näringslivets behov av språkkunniga auktoriserade Ålandsguider med nätverk i andra länder.

 
Några kursdeltagare på Nåtö naturstig. Från vänster Daiga Tamms, Natalia Erofeeva, Riitta-Lea Värelä, Lena Moskalets, Svetlana Lankovska och Estera Jurgutytë. Några kursdeltagare på Nåtö naturstig. Från vänster Daiga Tamms, Natalia Erofeeva, Riitta-Lea Värelä, Lena Moskalets, Svetlana Lankovska och Estera Jurgutytë.

Bland hassellundar, orkidéer och gullvivor hörs glada och nyfikna röster ute på Nåtös naturstig söder om Mariehamn. Det är en strålande försommardag och naturvårdsintendenten och författaren Håkan Kulves håller i en guidning för några av deltagarna i kursen ”Guidekurs för inflyttade”. Situationen är unik; egentligen är Håkan Kulves pensionär och egentligen har kursdeltagarna sommarlov, men intresset för att få lära ut och för att lära sig är bevisligen genuint i denna grupp.
Idén bakom att arrangera en guidekurs för inflyttade föddes 2012 då Ålands turismstrategi riktade in sig på att hitta nya områden för destinationsmarknadsföring. Där lades bland annat ett särskilt fokus på Ryssland.  Koordinator Riitta-Lea Värelä vid branschorganisationen Visit Åland berättar:
- Som initiativtagare hade man främst Ålands Näringsliv och Visit Åland, och i början hade man tänkt utbilda ryskspråkiga guider, men då kompetensen och intresset fanns valde man i ett senare skede att bredda konceptet och ta med även andra språk och potentiella marknader.

Integration, näringsliv och arbetsmarknad

Guidekursen för inflyttade startade i februari 2013 och följer det allmänna kursinnehåll som definierats och godkänts av Finlands Guideförbund. Bland kursdeltagarna finns 16 vuxna personer som flyttat till Åland från Ryssland, Bulgarien, Rumänien, Lettland, Litauen, Ukraina, Polen, Tyskland, Holland och Danmark.  All undervisning sker på svenska och grundförutsättningarna för att delta i kursen har varit en språknivå i svenska motsvarande CEFR-nivå B1-B2. 
Kursen är ett ESF-projekt och ett trepartsamarbete mellan projektägaren Ålands Näringsliv, branschorganisationen Visit Åland och Ålands landskapsregering. Förprojekterings- och ledningsgruppen bestod av representanter från de tre parterna: Daniel Dahlén dåvarande VD för Ålands Näringsliv, Gabriella Nordlund vik. PR-ansvarig på Visit Åland, samt Dan Backman näringslivsutvecklare vid Ålands landskapsregering.
- Kursen handlar om integration för kursdeltagarna och en möjlighet till sysselsättning. Samtidigt får Åland en möjlighet att kunna erbjuda en ny och förbättrad service med auktoriserad guidning på flera språk. Kursdeltagarnas nätverk och kunskaper om sitt tidigare hemland är också en tillgång för att kunna rikta marknadsföringen, berättar Riitta-Lea.

Sociokulturellt lärande

Kursen baseras på en sociokulturell syn på lärande där interaktivitet, nätverkande och "lärlingsskap" är grundläggande. Kursdeltagarna har bland annat deltagit i föreläsningar, guidningar, besökt museer och själva hållit några provguidningar. Slutarbetet kommer att bli i uppsatsform på något av de teman som utbildningen berört. Uppsatsen skrivs på svenska.
Riitta-Lea är den som planerar föreläsningar och övrigt praktiskt kring kursen. Ibland går hon igenom vissa ämnen tillsammans med kursdeltagare.  Enligt schemat fortsätter kursen egentligen först i september, men Riitta-Lea har konstaterat att det är ambitiösa kursdeltagare som törstar efter att få lära sig mer. Redan dagen efter vårt möte på naturstigen har hon därför arrangerat ytterligare en extra programpunkt för kursdeltagarna - en guidad tur längs Postvägen med den engagerade Ålandsguiden Bosse Ahlnäs
I höst fortsätter kursen med historia kring Ålands självstyrelse och föreläsningar kring konsthistoria, arkitektur och kyrkor. Även ämnen som presentationsteknik och hur det ser ut på Åland idag vad gäller enskilda kommuner, sjukvård, kultur och skolor kommer att beröras. Hur Åland ska paketeras och marknadsföras som turistdestination blir också en viktig del av kursen.
I slutet av året kommer kursdeltagarna att auktoriseras av Finlands Guideförbund som nya Ålandsguider. Auktoriseringen har på förhand bestämts att ske inom de sju språken: ryska, litauiska, lettiska, tyska, danska, holländska och franska. I praktiken kommer första årskullen av denna utbildningssatsning att resultera i att den utexaminerade gruppen kan erbjuda guidning på totalt 14 olika språk.