Integration i Vasaloppsland

NVL:s ö-nätverk har träffats på fastlandet – närmare bestämt mitt i Sverige. I september hölls ett seminarium om integration i Mora i Dalarna, staden som många förknippar med Vasaloppet.

 
Nu kan livet börja för Baktash Nori som är utbildad civilingenjör och flykting från Afghanistan. Han fick uppehållstillstånd i somras och kan börja läsa in de kurser han behöver för att kunna utöva sitt yrke i Sverige. Marja Beckman Nu kan livet börja för Baktash Nori som är utbildad civilingenjör och flykting från Afghanistan. Han fick uppehållstillstånd i somras och kan börja läsa in de kurser han behöver för att kunna utöva sitt yrke i Sverige.

Civilingenjören Baktash Nori, 27 år, deltog på NVL:s To do-seminarium i Mora och bidrog med sitt perspektiv som flykting från Afghanistan. To do-seminariets paroll är nämligen ”tala inte OM de nyanlända – tala MED dem”.

Baktash berättar att han flydde från Afghanistan hösten 2015. En oktoberdag satt han i en buss lastad med asylsökande som skulle placeras på asylboenden runt om i landet. Medan medresenärerna gick av en efter en fick han själv sitta kvar. Baktash följde resan i Google maps i telefonen och den visade bilder på snö. Men även om resan kändes lång hade det inte börjat snöa i Mora än.

Baktash och de andra asylsökande placerades på ett asylboende i Gesunda två mil utanför centrala Mora.

Under de knappt två åren som har gått har Baktash lärt sig att tala bra svenska. Han har haft jobb på ett HVB-hem och på en fritidsgård, men vill arbeta som ingenjör. Sommaren 2017 fick han sitt efterlängtade uppehållstillstånd och kan börja läsa in de kurser som krävs för att hans civilingenjörsutbildning ska bli validerad i Sverige.

Förutom Baktash och andra nyanlända deltog representanter från bland annat utbildningssektorn, det lokala näringslivet, organisationer och föreningsliv på seminariet.

Från öar till en mindre ort

Hur kommer det sig då att NVL:s ö-nätverk har rest till fastlandet? I ö-nätverket ingår Gotland, Åland och Bornholm. Samarbetet utgår från att dessa öar har ungefär samma problematik – de ligger isolerat från grannkommunerna och många flyttar därifrån, vilket leder till brist på arbetskraft inom vissa yrken. De nya invånarna kan bli en räddning om deras kunskaper tas till vara.

a_gruppsamtal_web.jpg  
”Alla nyinflyttade ska åka Vasaloppet” och ”Låna en svensk” var två av idéerna som kom fram under gruppsamtalen.

Ö-nätverket använder ”to do-metoden” som bland annat innebär gruppsamtal utifrån noga utvalda frågeställningar.

När Jenny Lennhammar, chef för integrationsenheten på Gotland, sökte nya medarbetare och hade en platsannons ute, blev hon uppringd av en man som hette Åke. Han ställde frågor om arbetsuppgifterna och Jenny frågade om han var intresserad av jobbet. Åke svarade glatt: ”Nej, jag är ju din motsvarighet i Mora!”

Åke heter Nyström i efternamn och telefonsamtalet ledde alltså till samarbete eftersom de märkte att Mora hade liknande utmaningar som öarna: Det är också en liten ort vars befolkning ökar markant under turistsäsongerna. I Moras fall inträffar dessa ökningar både på sommaren och på vintern. För många är Mora mest känt för att det årliga skidloppet Vasaloppet äger rum där.

Från ”brain waste” till ”brain gain”

a_shahamak_web.jpg  
Shahamak Rezaei

Den danske forskaren Shahamak Rezaei från Roskilde universitet talade om entreprenörskap: Invandrare uppmuntras visserligen att bli entreprenörer men förväntas ofta driva pizza- eller kebabrestaurang, något som inte passar alla. Shahamak Rezaei avfärdade idén om att invandrare kommer från missgynnade positioner och fattigdom till våra nordiska ”land med mjölk och honung” för att bli ”integrerade” här. Många av de nyanlända har stor kapacitet och att inte ta vara på deras kunskaper är ”brain waste”. De mest drivna flyttar ofta tillbaka till sina hemländer när det är möjligt. Där slår de nämligen inte i ”glastaket” utan får möjlighet att utnyttja sin fulla potential.

– Vi måste vända denna ”brain waste” till ”brain gain”, sa Shahamak Rezaei (vilket kan översättas till att inte slösa bort deras hjärnkapacitet utan att ta vara på den).
Att se individen var ett återkommande tema under seminariet. ”Varje människa äger sitt liv”, sa Torun Israelsson, verksamhetsledare på det kooperativa företaget Macken i Växjö. Macken arbetar med återvinning och inspirerar människor att tänka kreativt och entreprenöriellt. De vänder sig särskilt till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Hockeymorsa åt någon annans barn

a_dalahast_web.jpg  
Dalahästen är en populär symbol för Sverige och kommer från Dalarna. Naturligtvis fick föreläsarna varsin Dalahäst i gåva.

Under gruppsamtalen diskuterades först svårigheter och sedan möjligheter. Bland svårigheterna nämndes språket – svenskan är svår – och ett ”von oben-perspektiv” – att svenskar tenderar att tro att vi är bäst på allt. Byråkratin kan också sätta käppar i hjulet.

Några idéer till lösningar var förutom tidiga insatser och tidig språkinlärning – att hjälpa privatpersoner att ta sig tid för nyanlända. Detta kan till exempel göras med hjälp av naturliga mötesplatser eller att vara fritidsfadder: Varför inte bli hockeymorsa åt någon annans barn?

Efter seminariet säger Åke Nyström, chefen för Integrationsenheten i Mora:

– För många av deltagarna var det första gången de satt vid samma bord som en nyanländ person, det är tillräckligt för att jag ska känna mig nöjd.

Nätverket träffas igen den 10 november.