Integration sker i vardagen

 

Det är tre saker som behöver göras för en lyckad integration.

 

Det offentliga samtalet om flyktingmottagandet har frusit fast, menar Studieförbundet Bildas regionchef Sofia Walan i en debattartikel. Hon skriver: Vi gick från de stora orden om öppna hjärtan till stängda gränser, och vi som verkar för ett inkluderande mångkulturellt samhälle befinner oss nu i en kraftig motvind.

Det vakuum som infunnit sig har gynnat främlingsfientliga krafter. Det vi ser nu är en visionslös politisk diskussion som ställer välfärdsstaten mot en generös flyktingpolitik, som om de vore två oförenliga mål. Det är en diskussion som framställer det mångkulturella samhället som något vi kan vara antingen för eller emot. Men i Sverige bor idag 1,6 miljoner människor som är födda i ett annat land, och de senaste åren har en kvarts miljon flyktingar sökt asyl i Sverige. Det mångkulturella samhället är här.

Istället för att låta det främlingsfientliga vi mot dem-tänkandet prägla samtalet behöver vi bli fler aktörer som skapar plattformar för integration och synliggör möjligheterna och visionerna för vår gemensamma framtid.

De satsningar på etablering och integration som regeringen aviserar i sin budgetproposition för 2017 är därför välkomna, men spretar över många otydliga målskrivningar och riskerar att bli både otillräckliga och ineffektiva. Vi ser tre nycklar för integrationspolitiken.

Läs mer

Källa: Uppsala Nya Tidning