Interessant og velbetalt framtidsarbeide

 

 

For eksempel kan det nevens at det forventes at det vil være behov for 3.000 personer med teknisk utdanning innenfor islandsk software industrien i løpet av de tre neste årene. Studietilbudet innebærer økonomisk støtte for ett studieår og det dekker forberedende studier og  B.Sc. studier.
Software innebær varierte arbeidsoppgaver innenfor, helseteknikk, design, kles- og kunstindustri, spillindustri, bioteknologi, energi og miljø, musikk, film og underholdningsindustrien, maskin –og elektroniskteknikk for fødevareindustrien i tillegg til arbeide innenfor bygge og metall.

Mer på islandsk...