Interkulturellt centrum visar vägen i flyktingmottagandet

Partille kommun arbetar sedan årsskiftet på ett nytt sätt för att ta emot nyanlända barn och vuxna i utbildningssystemet.

 
Gustav Elowson och Anna Gunnervik leder interkulturellt centrums arbete med att slussa nyanlända ut i utbildning i Partille kommun. Gustav Elowson och Anna Gunnervik leder interkulturellt centrums arbete med att slussa nyanlända ut i utbildning i Partille kommun.

Interkulturellt centrum (IKC) som verksamheten heter fungerar som ett mottagande nav där nödvändiga resurser finns för att nyanlända på ett så effektivt sätt som möjligt ska kunna börja studera. Vinsterna är många.

Flyktingströmmen påverkar

Det stora antalet flyktingar som kom till Sverige förra året har medfört att viktiga funktioner i samhället har fått ändra arbetssätt. Inte minst utbildningsväsendet som alla nyanlända och bosatta har rätt till. Partille har tidigare visat sig vara i framkant när det gäller att få ut nyanlända barn i grundskolan och få dessa att prestera i den svenska skolmiljön, både studiemässigt och socialt. Det arbetet vidgas i och med interkulturellt centrum och gäller alla skolformer från förskola upp till gymnasium och vuxenutbildning.

Läs mer

Källa: Pressmeddelande