Island

Departementet for utdanning, kultur og forskning ønsker å forbedre tilgangen til utdanning og øke de voksnes deltakelse i opplæring.

 
Det er av stor betydning at voksne som ikke har fullført videregående skole får en ny sjanse til å utdanne seg og at de også får sin kompe-tanse vurdert, at all tidligere utdanning, kurser og annen livs- og arbeidserfaring kommer til forkortelse av et akkreditert/formelt utdanningsløp. Departementet mener det er viktig at folk tilegner seg konseptet for livslang læring, at utdanning er i realiteten en livslang prosess som pågår helt fra vugge til grav. Læring foregår ikke bare i klasserommet, men også på arbeidsplassen, i foreningslivet, i hverdagslige aktiviteter og overalt hvor folk kan lære av nye erfaringer.