Islands förmanskap 2019–2020 Utbildning och kultur

 

Lilja Alferðsdóttir utbildningsminister presenterade Islands prioriteringar inom utbildning och kultur när Island har förmanskap för nordiska ministerrådet 2019.

 
government.is

Island ska fokusera på ungdomar i Norden, hållbar turism i norr och havet – blå tillväxt i norr.

Det isländska ordförandeskapet för nordiskt samarbete lägger särskild vikt på ungas deltagande i samhället samt deltagande i en dialog inom utbildning och kultur. Fokus läggs på utbildning för alla och aktivt deltagande i samhället.

Intresse finns också för att undersöka om den nordiska språkpolitiken behöver revideras med hänsyn till unga människors önskemål om vilka språk har betydelse för dem.

Läs mer här.