Islands regering bevilger et tilskud på 300 millioner IKR til erhvervsuddannelse og livslang læring

 

 
Regeringen og arbejdslivets parter er enige om følgende ordning og vægt inden uddannelsen, med særlig henvisning til uddannelse og oplæring for de kortuddannede på arbejdsmarkedet. 
• Man stræber mod at ikke flere end 10 % af folk på arbejdsmarkedet er uden formel uddannelse eller anerkendt erhvervsuddannelse året 2020. Målbevidst vil man arbejde på at skabe muligheder og motivation til oplæring for de kortuddannede på arbejdsmarkedet. Påtænkte er forbedringer på den formelle uddannelse som vil lede at flere finder studier der passer og afslutter en formel videreuddannelse efter grundskolen.  
• Man forbereder en lovgivning som sikrer at alle har lige muligheder for videreuddannelse efter grundskole hvor man tager vare for ligestilling vedr. udgifter fra myndighederne. Man sikrer overensstemmelse vedr. myndighedernes økonomiske støtte til videreuddannelse, universiteterne og til erhvervsuddannelse. 
• Regler til udlån fra Fonden for islandske studerende bliver gennemgået med det mål at man tager vare af ligestilling mellem individer og grupper ang. muligheder til uddannelse. Ifølge den islandske regerings politik og program passer man på at udgifter p.g.a. registrering og materiale bliver uvæsentlige og holdt i bund.
• Tilskud til livslang læring og voksenundervisning for folk på arbejdsmarkedet bliver øget med jævne tilskud om 300 mill. IKR. de næste to år.
Hele aftalen er på www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/2866