Islannissa pitkät valmistumisajat

 
Raportin mukaan myös valmistumisajat ovat Islannissa pidempiä kuin muissa OECD-maissa. Miesten tilanne on huomattavasti huonompi kuin naisten. 33 % islantilaista on suorittanut pelkän peruskoulun. 34:stä OECD-maasta vain kahdeksassa pelkän peruskoulun suorittaneiden osuus väestöstä on Islantia korkeampi. Islantilaisista 25-64-vuotisaista 67 % on suorittanut toisen asteen tutkinnon, mikä on 10 % vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin. Vain yhdessä OECD-maassa toisen asteen ja korkea-asteen tutkintojen suorittamiseen käytetään keskimäärin enemmän aikaa kuin Islannissa.
1383