IT-uddannelse for unge med autisme - en ”innovativ nyskabelse indenfor ungdomsuddannelsessystemet”

 

Uddannelsen er udviklet af AspIT kompetencecenter. Andre udbydere kan anvende modellen og navnet efter aftale og godkendelse af AspIT kompetencecentret, hvilket medvirker til at kvalitetssikre uddannelsen.
EVA’s evaluering viser bl.a.: at uddannelsen har meget positive effekter, at det lykkes at tage afsæt i og udvikle deltagernes særlige kompetencer, og at virksomheder og arbejdspladser er endog meget tilfredse med deltagernes kunnen og viden. Dette gælder både i praktikforløb og i faste stillinger.

Læs mere om AspIT kompetencecenter og uddannelsen på Aspit.dk
Læs EVAs pressemeddelelse: Eva.dk
EVA’s evalueringsrapport kan downloades på Eva.dk