Itse suunniteltu kurssi innostaa

 

 

Tavataan kerran kuussa, keskustellaan, ratkotaan teknisiä pulmia ja tutustutaan uusiin sosiaalisen median työkaluihin. Muun aikaa opiskellaan luokkahuoneen ulkopuolella yhdessä ja erikseen: kirjoitetaan blogia, tehdään tehtäviä verkossa, skypetetään ja tavataan kahvilassa.

Monien kielten opisto

  • Valkeakoski-opistossa voi opiskella 10 kieltä peräti 68 tasoryhmässä.
  • PEOPLE-kurssin toteutukseen saatiin rahaa Opetushallituksesta.
  • Tulosten levittämisessä auttoi aikuiskoulutuksen eurooppalainen Grundtvig-hanke.

Näin etenee englannin kielen opiskelu Valkeakoski-opistossa.

Ikääntyneille suunnattu PEOPLE-kurssi osoittautui niin onnistuneeksi, että se toi opistolle kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman. Tunnustuksen antoi Opetushallitus.

− Halusimme selvittää, miten yhdistää omaehtoisuus ja opiskelijan halu vuorovaikutukseen, kertoo pilottikurssin toinen ohjaaja, kieltenopettaja Johanna Jokinen.

Kollegana hänellä oli tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola.

Opettajan asenne on avoimuus

Oppijalähtöisyydestä kertoo kurssin nimikin. PEOPLE tulee sanoista Pedagogic Evolution with Online Personal Learning Environments. Pilottikurssilaiset, 14 opiskelijaa, olivat alusta pitäen mukana miettimässä, mistä aiheista ja miten he halusivat oppia.  Ruoka, matkailu, uutiset ja arkipäivän tilanteet kiinnostivat kaikkia.

Oppimisympäristönsä pienryhmät rakensivat tarpeidensa mukaan. Käytössä olivat sosiaalinen media, pienryhmätapaamiset, oppikirja, sanomalehdet, televisio ja elokuvat.

Opettajakollegat puolestaan rakensivat raamit: suunnittelivat ohjelman ja järjestivät lähiopetuskertojen työskentelyn.

− Opettajalta kurssi vaati rohkeutta heittäytyä, kokeilunhalua, avointa mieltä ja epävarmuuden sietokykyä! Tenhola tunnustaa.

Uutta opittiin ryhmässä puolin ja toisin: opettajat saivat opiskelijoiltaan vinkkejä esimerkiksi uusista sovelluksista.

The post Itse suunniteltu kurssi innostaa appeared first on Souli.