Johtamiskoulutukseen ei kuulu sosiaalisen vastuun opetusta

 
Ulkomailla tanskalaisyritykset ovat tunnettuja vastuullisuudestaan, mutta tanskalaisissa johtamistaidon koulutusohjelmissa etiikalle ja sosiaaliselle vastuulle ei liiemmälti uhrata aikaa. ”Monissa oppilaitoksissa aiheeseen on varmasti alettu kiinnittää enemmän huomiota, mutta ei läheskään riittävästi”, sanoo yrityskonsultti Helene Tølbøl. ”Jos yritysten sosiaalisen vastuun käsittely laiminlyödään johtamiskoulutuksissa, näiden asioiden ajaminen voi yrityksissä jäädä yksittäisten aktiivien varaan”. Se ei riitä alkuunkaan, jos tanskalaisyritykset haluavat säilyttää kilpailukykynsä myös tulevaisuuden globaaleilla markkinoilla.
Lisätietoa: Linkki