Juhlaa työn merkeissä

 

 

Presidentti ei väheksynyt sivistystyön merkitystä, päinvastoin. Hän piti vapaata sivistystyötä tärkeänä jatkuvan opiskelun ja uuteen tutustumisen mahdollistajana. Oli pidettävä huoli siitä, että aikuiset eivät vajoa henkiseen tyhjiöön.

Kekkosen puhe oli rohkea. Nykypoliitikot harvoin puolustavat vapaata sivistystyötä samalla tavalla.

Kansanvalistusseuran 140-vuotisjuhlassa julkaistaan Eero Ojasen kirjoittama historiikki Valoa kansalle. Se osoittaa, että Kansanvalistusseuran työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on ollut merkittävä rooli suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja itse asiassa tietoyhteiskunnan synnyttämisessä.

Seura oli aktiivinen toimija niin kirjastolaitoksen kuin Yleisradionkin perustamisessa. Eivätkä digitaaliset oppimisympäristötkään tyhjästä alkaneet, vaan sodanjälkeisessä Suomessa Kirjeopiston merkitys oli suuri. Yhä voi törmätä ihmisiin, jotka muistelevat äitinsä, isänsä, tätinsä tai setänsä opiskelleen kirjeitse kirjanpitoa ja muita ammattiosaamista täydentäviä aineita tai suorittaneen harrastekursseja.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on täydellinen ja valmis. Ongelma on vain siinä, että rahat sen ylläpitämiseen ovat loppumassa. Nyt vapaan sivistystyön tehokkuus on arvossa arvaamattomassa ja sen hinta-laatusuhde vertaansa vailla. Tuskin missään muussa toiminnassa yhtä pienellä valtion satsauksella saavutetaan miljoona opiskelijaa vuosittain.

Kekkosta mukaillen oman aikamme sivistystyön on varmistettava, että henkistä tyhjiötä ei synny. Voimme pohtia ja kiistelläkin siitä, mitä sivistys nyt merkitsee. Samalla voimme poimia kansanvalistuksen historiasta tilanteen, jossa sivistykselle oli tilaa: yhteiskunnan epäkohdat jyrkkenivät sekä varallisuuden ja tiedon epätasainen jakautuminen kävivät ilmeiseksi. Kuulostaa tutulta.

Tässä ajassa Kansanvalistusseura pyrkii edistämään vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen asemaa Suomessa ja Euroopassa. Julkaisemme, koulutamme ja vaikutamme. Nyt sivistyksen agendalle nousevat varmasti suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus, mediasivistys, erilaisuuden sieto, ympäristö ja syrjäytymisen ehkäisy.

Kansanvalistusseura juhlii työn merkeissä. Siksi järjestämme kaikille avoimen ”Suuren sivistyskeskustelun” Helsingissä Sanomatalon mediatorilla perjantaina 26. syyskuuta kello 13–16. Tervetuloa!

 

The post Juhlaa työn merkeissä appeared first on Souli.