Kaikille ainakin neljä kieltä: tulevaisuuden kielipoliittiset haasteet

 

 

Konferenssin päämäärinä on: 
* Luoda monitieteellinen foorumi kokoamalla yhteen asiantuntijoita ja toimijoilta eri tieteenaloilta, kuten sosiolingvistiikka, sosiologia, historia, kielitiede, kirjallisuustiede, valtiotiede ja oikeustiede
* Verrata pohjoismaisia kokemuksia  kielipolitiikan alalta
* Tuoda esiin ja tarkastella itsehallintoalueiden kielipoliittisia kokemuksia ja erityishaasteita
* Tuoda esiin ja tarkastella maahanmuuttajien erilaisia tilanteita ja kielellisiä oikeuksia

Lisätietoa (skandinaavisilla kielillä).