Kaksivuotinen hanke opitun tunnustamisjärjestelmän kehittämiseksi

 
Ahvenanmaalainen opitun tunnustamisen valmistelutyöryhmä on saanut valmiiksi raporttinsa. Raportissa todetaan muun muassa, että aihealue on laaja ja että työtä tulisi näin ollen jatkaa. Raportin mukaan Ahvenanmaalla tapahtuu jo jonkin verran opitun tunnustamista, mutta yleisesti hyväksytty opitun tunnustamisjärjestelmä puuttuu. Työryhmä ehdottaa, että Ahvenanmaalla otetaan käyttöön Ruotsin hallituksen hyväksymä määritelmä, jonka mukaan ”opitun tunnustaminen on prosessi, johon sisältyy henkilön hallitsemien tietojen ja osaamisen järjestelmällinen arviointi, arvostelu, dokumentointi ja tunnustaminen riippumatta siitä, miten tiedot ja osaaminen on hankittu”.  Lisäksi työryhmä ehdottaa, että sen työrupeamaa pidennetään huomattavasti ja että vuoden 2007 kevään ja kesän aikana aloitetaan EU-hankkeen (tavoite 3 -ohjelma) valmistelu, jonka tavoitteena on kaksivuotinen hanke ahvenanmaalaisen opitun tunnustamisjärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmään kuuluivat Monica Nordqvist, Cecilia Stenman ja Tomas Fellman/Ahvenanmaan maakunnan hallitus, koulutus- ja kulttuuriosasto.
1214