Kalender - Nordisk Tänketank

 

Seminarium om framtidens kompetenser

(2008-02-28 till 2008-02-28)

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

NVL inbjuder till Nationellt seminarium om framtidens kompetenser den 28 februari 2008.
Seminariet är kostnadsfritt. NVL bjuder på lunch och kaffe under dagen.
Önskemål om specialkost meddelas vid anmälan.
Läs mer »
 

23. -24. august 2007 Veierland, Norge

7. møte i tenketanken
Gjennomgang av rapport, disponering, form og layout. Siste arbeidsoppgaver fordelt og nasjonale seminarier diskutert

7. -8. mai 2007 Turku
6. møte i tenketanken
Tydliggörelse av rapport, disponering, form og layout besluttet og arbeidsoppgaver fordelt

11. april 2007  Esbo, Finland
Seminarium med Styrgruppen för Vuxnas lärande och NVL
Huvudsyftet med seminariet, som NVL arrangerar, är att presentera och diskutera två aktuella forskningsrapporter. Ingegerd Green presenterar också NTTs arbete

29. mars 2007 Foreningen Norden, nettverksmøte
Et innlegg om tenketankens arbeid og konferansen i Norge den 18.10

28. mars 2007 Stockholm
Stiftelsen Forum för Småföretagsforskning
Ingegerd Green deltar i styrelseinternat och redovisar tänketankens analyser kring framtidens kompetenser med fokus på samverkan mellan akademi och näringsliv.

20. mars 2007 LiU Linköpings Universitet
Vuxenutbildning i utveckling
Vilka kompetenser krävs för att skapa global konkurrenskraft i framtidens Norden? Hur utvecklar vi dessa kompetenser? Vilka utmaningar ställs individer, utbildningsanordnare, arbetsmarknadens parter inför och hur antar vi dem?
Ingegerd Green, NVL:s Tänketank för framtidens kompetenser

14. mars 2007 Næringslivets Hovedorganisasjon  -  Kompetanseforum 
Innlegg om tenketanken knyttet til ECVET

8. mars 2007 Mesterbrevnemnda 
Mesterutdanningen foretas av Folkeuniversitetet med ca 1000 voksne deltagere. Innlegg om tenketankens arbeid.

15. februari 2007 Møte med kompetanseansvarlige i LO 
Harry Bjerkeng testet ut problemstillinger og mottok kommentarer. LO beklager at tariffavtalene ikke inneholder bestemmelser om  penger til voksnes læring.

12. februari 2007 Östersund
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Ingegerd Green deltar i styrelseinternat och redovisar tänketankens analyser kring framtidens kompetenser med fokus på kopplingen mellan utbildning och tillväxt.

9. februari 2007 Vammala
Internationel konference Socrates Gruntvig 2 Teddy Bear project presentation. Leena Jokinen redovisar tänketankens kring framtidens kompetenser.

4. februar 2007 Svendborg
Liberalt Oplysnings Forbunds Idétræf i Svendborg.
Arne Carlsen præsenterer tænketankens arbejde i et foredrag om ”Folkeoplysningen og globaliseringens kompetencer”.

19. januar 2007 Lapland
LLinE’s internationale konference om Learning cities-learning regions Leena Jokinen holdt et opplegg om Tenketankens arbeide
Se presentasjonen nedan på sidan.

11. januar 2007 Tallin
Nordisk møde for generalsekretærene i de nordiske samråd for folkeopplysning i Tallinn.
Ingegerd Green og Arne Carlsen presenterer tenketankens analyser av forholdet mellom  arbeidsmarkedets fokus på innovasjon og entreprenørskap og folkeopplysningens agenda for  aktivt medborgerskap og demokrati. Se presentasjonen nedan på sidan.

10. januar 2007 Hillerød
Offentlig høring om fremtidens kompetanser, arrangert av
Lilleskoleforeningen, i Hillerød.
Arne Carlsen holder panel-oplæg om tænketankens arbejde i  relation til international uddannelsespolitik. Øvrige paneldeltagere er bl.a. Lea Herdal – medlem af Allerød Byråd for SF, Helle Bro – direktør i Bro Kommunikation, Charlotte Antonsen – Medlem af Folketinget og Venstres EU-ordfører, Louise Weinreich – uddannelsespolitisk konsulent i Dansk Industri, Lars Rohde – adm direktør for ATP.

2. januari 2007 Stockholm
Ingegerd Green redovisar tänketankens analyser kring framtidens kompetenser för projektledningsgruppen i KK-stiftelsens utvecklingsprojekt ”Samhällsentreprenörskap”; Kulturarbetare till Samhällsentreprenör.

18. -19. desember 2006 Göteborg
5. møte i tenketanken.
Slutrapportens struktur bestemt, arbeidsoppgaver fordelt.

14. og 15. december 2006 Seminar, bedriftsutvikling  med deltagelse fra LO og NHO
Harry Bjerkeng
 vektla pedagogenes rolle og fikk synspunkter som er med i mitt ”wake-up”

27. november 2006 Göteborg
Ingegerd Green
är huvudtalare på Business Region Göteborgs Inspirationsdag 2006 och presenterar tänketankens analyser i sitt anförande ” Kunskap och kompetens som drivkraft för tillväxt”.

20. november 2006 Mölndal
Näringsdepartementets programråd för utvecklingen av industriella utvecklingscentrum har möte och Ingegerd Green redovisar tänketankens analyser kring framtidens kompetenser med fokus på behov av nya lärmiljöer och kompetensutvecklingsarenor i näringslivet.

17. november 2006 Aviles, Spanien
Europæisk konference “The future of adult learning” i European Association for
the Education of Adults, i Aviles, Spanien.
Arne Carlsen holder panel-indlæg om den nye  EU-kommunikation om  Voksnes Læring i relation til tænketankens visioner.

2. november 2006 Säffle
Uppdragsutbildningen i Säffle kommun genomför ett seminarium som samlar ett stort antal företag, representanter från Karlstad Universitet och ett antal kommunala representanter från skola och utbildningssektorn. Ingegerd Green är huvudtalare och presenterar tänketankens analyser kring framtidens kompetenser med fokus på behov av nya lärmiljöer och kompetensutvecklingsarenor i näringslivet.

1. november 2006 København
Nordisk møde for generalsekretærerne og formænd i Nordisk Folkehøjskoleråd.
Arne Carlsen holder indlæg om tænketankens arbejde 

27. oktober 2006 København
Bestyrelsesmøde i Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Arne Carlsen fremlægger tænketankens arbejde.

26. oktober 2006 Värnamo
Entreprenörsregionen genomför en inspirationsdag kring behovet av förnyelse av yrkesutildningen i Sverige. Ett 50-tal personer från universitet, kommuner och näringsliv deltar. Ingegerd Green är huvudtalare samt leder en workshop där tänketankens anaöyser kring framtidens kompetenser redovisas och diskuteras.

20. oktober 2006 København
4. møte i tenketanken.
Opplegg fra Per Paludan Hansen, Liberalt Oplysnings Forbund.
Ferdigskrivning av rapport fra midtveiskonferansen.

7. oktober 2006
Internationel konference The joy of learning i Tuusula presentation. Leena Jokinen prensenterer tänketankens arbete.

29. september 2006 Hässleholm
NVL genomför seminarium kring Vuxenpedagogik och Ingegerd Green presenterar tänketankens arbete.

26. august 2006 Reykjavik
3. møte i tenketanken.
Evaluering av midtveiskonferansen, drøftelse av visjons- og forskningsrapporter.

24. -25. august 2006 Selfoss
Midtveiskonferanse for interesseorganisasjoner, arbeidsmarkedsorganisasjoner,
ministerier, folkeopplysningsorganisasjoner, i Island.
Link til midtermseminar siden.

4. - 5. april 2006 i København.
2. møte i tenketanken.
Opplegg fra Svend Berg, Dansk Handel og Service. Utvalg av relevante rapporter, som skal inndras i arbeidet.
Midtveiskonferanse planlegges, så miljøene kan inndras
 
3. - 4. februar 2006 i Reykjavik
1. møte i tenketanken, i Island.
Opplegg fra Auður Hauksdóttir, Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog ved Islands Universitet og Gylfi Arnbjörnsson, Alþýðusamband Íslands (Islands LO).
Introduksjon av deltakere og oppgaven. Oppgaven diskuteres. 

Arne Carlsens och Ingegerd Greens presentation 11.1.2007 (pdf) 

 
Oktober  2012
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nasjonale seminariene

Pdf
1982