Kan fjernundervisning være med til at reducere ‘brain drain’ på Færøerne?

 

 

Da undervisningsminister Helena Dam á Neystabø fik overrakt denne redegørelse den 18. januar i år, sagde hun bl.a., at redegørelsen indeholder flere forslag, som hun vil tage op på politisk niveau. Hun sagde også, at en af Færøernes største udfordringer er, at mere end 60% af alle som går i gang med en videregående uddannelse rejser fra Færøerne og at kun ca. halvdelen af denne gruppe vender tilbage til øerne efter endt uddannelse i udlandet. Her kan fjernundervisning vise sig at være et relevant alternativ og redskab, bl.a. for at reducere den voldsomme ‘brain drain’, som har store samfundsmæssige konsekvenser for øerne.           

Læs mere på: Mmr.fo