Kan kvaliteten i lærerutdanningen bli bedre?

 

 
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland er optimistisk på at prosessen framover vil bli god og nyansert. Hun ønsker en debatt som først og fremst er knyttet til utdanningenes faglige utfordringer. Meldingen vil inneholde en vurdering av forslag knyttet til fagenes omfang og innhold, og hvordan kvaliteten i lærerutdanningen kan bli bedre.
Stortingsmeldingen om lærerrollen og lærerutdanningen vil bli lagt fram rundt årsskiftet 2008-09.