Kan vi utdanne oss til inkompetanse?

 

 
Verden produserer nå flere doktorgrader enn noensinne. Er det på tide å stoppe? Det spørmålet stiller Linn Cecilie Moholt. I USA har man begynt å erkjenne at det utdannes langt flere personer med doktorgrad enn det samfunnet og næringslivet trenger og kan dra nytte av. Mange står uten jobbtilbud når de er ferdig med sin doktorgrad, og har på grunn av sin årelange teoretiske bakgrunn og manglende praktiske erfaring liten relevans for den amerikanske industrien. Resultatet er at mange dyktige og intelligente mennesker bruker mange år på å utdanne seg forgjeves.

Källa: Maritime