Kansallinen pedagogisen arvioinnin tutkijakoulu

 
Tutkijakoulu järjestetään seuraavien korkeakoulujen yhteistyönä: Tukholman opettajakorkeakoulu (joka toimii isäntänä), Göteborgin yliopisto, Malmön korkeakoulu ja Uumajan yliopisto. Yksi 28.2. haettavaksi julistettavasta neljästä jatko-opiskelupaikasta suuntautuu aikuisten osaamisen tunnustamiseen. Sen sijoituspaikka on Uumajan yliopisto. 
Lisätietoa aiheesta osoitteesta www.lhs.se/forskarskola
1056