Kansallinen selvitys Tanskan elinikäisen oppimisen strategiasta ilmestynyt

 

 
Julkaisussa korostetaan erityisesti koulutuksen ja elinikäisen pätevöitymisen suuntaamista kaikille kansalaisille. Toimenpiteet ja tavoitteet esitetään päiväkodista korkeakoulutukseen ulottuvana yhtenäisenä strategiana, ja niillä pyritään vahvistamaan sekä korkea-asteen koulutusta, eliittikoulutusta että vähän koulutettujen kouluttautumista. Strategian toteuttamiseksi vaaditaan organisaatiomuutoksia ja lisää yhteistyötä työelämän, koulutusjärjestelmän, vapaan sivistystyön ja vapaa-ajan toiminnan välillä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää muun muassa parantaa ohjausta ja neuvontaa kaikilla koulutustasoilla, lisätä opitun tunnustamista sekä oppilaitoksissa että työelämässä ja tehdä työpaikoista osaamistietoisia, oppivia ja kehittyviä. Lisäksi luku-, kirjoitus- ja laskutaitokurssien osanottajamäärien kasvattamiseen on panostettava reilusti. Strategian puitteiden luomiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen on varattu yhteensä 15 miljardia Tanskan kruunua vuosille 2007– 2012.
Julkaisu on luettavissa tanskaksi ja englanniksi ministeriön verkkosivuilla:
http://pub.uvm.dk/2007/livslanglaering | LivePaper
http://pub.uvm.dk/2007/lifelonglearning