Kansallinen tutkintojen viitekehys käyttöön Ruotsissa

 

 
Jotta eri tutkintojen välinen läpinäkyvyys toteutuisi, on tärkeää, että myös julkisen koulutusjärjestelmän ulkopuoliset koulutuksentarjoajat liittävät tutkintonsa EQF:iin. Kansallisen viitekehyksen tulee olla konkreettisempi, ja siinä osaamistasot määritellään täsmällisemmin.
Aiheesta enemmän... (pdf)