Kansanopistojen ylläpitämisluvat uudistuvat

 

Samanaikaisesti lupien uudistumisen kanssa meneillään on kansanopistojen rakenneuudistus. Suomessa on 89 kansanopistoa. Niistä 29 on hyvin pieniä tai valtaosin ammattisuuntautunutta koulutusta tarjoavia. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvitysmies on arvioinut nämä kansanopistot.
Raportissaan selvitysmies ehdottaa toimenpiteitä, joihin näiden opistojen tulisi ryhtyä vahvistaakseen vapaan sivistystyön roolia koulutuksessaan esim. yhteistyössä muiden opistojen kanssa. Eräille opistoille ehdotetaan yhdistymistä ammattikouluun

Lisätietoja: Minedu.fi (pdf)

1271