Kansanopistot kulttuurikohtaamisten asiantuntijoina

 
Artikkelin ovat kirjoittaneet kolme Tanskan kansanopistoyhdistyksen työntekijää. Siinä todetaan muun muassa, että vapaan sivistystyön tulevaisuus on riippuvainen sen kyvystä toimia kulttuurikohtaamisten asiantuntijatahona. Artikkelin mukaan ”kulttuurikohtaamisten suhteen kansansivistys on polkenut paikallaan viimeisten kymmenen vuoden ajan (…)”.
Lisäksi todetaan: ”Haasteena on näyttää nuorille, että kansanopistot ja vapaan sivistystyön organisaatiot ovat valmiita luomaan ympäristöjä, joissa moninaisuus on vahvuutta, jossa yksilön kulttuurisia edellytyksiä kunnioitetaan, ja jossa tanskalaisuus määritellään laajemmin kuin julkisessa keskustelussa. Toivomme, että kohtaaminen voi laajentaa näköaloja molempiin suuntiin, sillä jokaisen yhteisön, myös tanskalaisen yhteiskunnan, on jatkuvasti kehityttävä ja määriteltävä ja uudelleenarvioitava identiteettiään taatakseen jatkossakin olemassaolonsa edellytykset.”
1633