Kära läsare

 

Kära läsare

Learning a Living är det fascinerande vardagsnamnet på rapporten ”Learning a Living and Earning Skills” som utgör det första steget i en serie kommande rapporter som handlar om resultaten från den stora OECD-undersökningen ALL (Adult Literacy and Life Skills Survey).
Rapporten pekar på stora skillnader mellan genomsnittlig nivå och fördelning bland folket inom och mellan de berörda länderna. Den visar också att vissa länder är bättre än andra på att stödja vuxnas lärande efter de första årens skolgång. Dessa skillnader i förmåga att främja den vuxna befolkningens utveckling har stor betydelse, eftersom dessa grundfärdigheter är starkt förknippade med livskvalitet och förutsättningarna för att bygga upp en egen försörjning.

I det här numret av DialogWeb anknyter vi till Learning a Living. Genom en intervju med Dr. Patrick Werquin, OECD, kan vi ge lite mer fakta och inblick i studien. Frågan vi ställer oss är sedan hur vi i våra länder hävdar oss när det gäller att skapa förutsättningar för ”Learning a living”. Vi visar genom konkreta exempel hur man arbetar med dessa frågor runt om i Norden och Baltikum. Invandrares situation utgör ett speciellt kapitel i studien och här har vi valt att spegla situationen genom ett reportage från den stora Nordiska Alfabetiseringskonferensen i Kungälv i slutet av september.

Erica Sahlin, NVR-redaktör, Sverige