Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda lärarlöner

 

 

Två nya karriärsteg för lärare införs:
- Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare som i allt väsentligt ska fortsätta undervisa, men också ska kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande.
- Personer med lägst licentiatexamen i ett ämne eller ämnesdidaktik ska kunna bli lektorer. Lektorer ska utöver undervisning kunna sprida ämneskunskaper till andra lärare eller bedriva forskning som gynnar undervisningen.
Reformen ska träda i kraft 1 juli 2013 och vara fullt utbyggd 2016.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/15615/a/200035