Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

 

Nærværende notat afspejler et initiativ i den nordiske ELGPN gruppe i samarbejde med Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) med henblik på at undersøge mulighederne for samarbejde mellem de nordiske lande om fælles udvikling af en række karrierekompetence dokumenter og/eller en kompetenceramme for karrierelæring i de nordiske lande.

Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.

Målgruppen for notatet er vejledere, lærere, undervisere, forskere, ledere, beslutningstagere og brugere af vejledning.

Rapporten findes også på engelsk og svensk.