Kartläggning av lärosätenas insatser i flyktingfrågan

Sveriges universitets- och högskoleförbund ( SUHF) samt universitets - och högskoleråd (UHR) har gemensamt gjort en undersökning av vad enskilda lärosäten gör för att bidra med lösningar för flyktingar och nyanlända.

 

Undersökningen bygger på en enkät som skickades till 30 lärosäten under hösten 2016.  Av de 25 lärosäten som besvarade enkäten uppgav 12 att de hade en specifik tjänst avsatt för att arbeta med validering och reell kompetens. Tjänsterna varierade från 5 till 100% av heltid. Sju av lärosätena hade förstärkt sin vägledning med anledning av flyktingsituationen. 20 av lärosätena uppgav att de inom ramen för regional samverkan arbetade med olika insatser för flyktingar och nyanlända. Här finns exempel på olika former av språkstöd och utbildningar av handledare vilka arbetar med att hjälpa flyktingar på praktikplatser. För mer information om resultatet av undersökningen se länk nedan.

Läs mer

kartlaggning_nyanlanda.jpg