Kartläggning av ouppnådda rättigheter färdig

 

Avsikten med boken är att väcka allmän diskussion om hur man kunde öka deltagandet i samhällsverksamheten för grupper som upplever sig som diskriminerade. Projektet är samtidigt ett försök att öka interaktionen medborgare och förvaltning emellan.
Ouppnådda rättigheter kartlades genom att höra organisationerna vid tio olika tillfällen.  På basis av detta framstod missförhållanden i samband med barn och åldringars, invandrares samt same- och zigenarminoriteternas ställning som viktiga likabehandlingsproblem. Även könsminoriteter och sexuella minoriteter råkar ofta ut för diskriminering och upplever sig som osynliga i samhället. Niemelä föreslår i rapporten metoder med vilka det går att främja likabehandling och uppnå rättigheterna.
Länk till Arbetsministeriets sida.

1242