Käytännön innovatiiviset oppimisprosessit

 

 

Ensimmäinen moduuli 16.–19. syyskuuta: Opettaja valmentajana projektimuotoisessa opetusympäristössä
Moduulin aiheina esimerkiksi innovatiivisten fyysisten oppimisympäristöjen käyttö, inspiroivan oppimiskulttuurin luominen sekä keskusteleva oppiminen ja tiimioppiminen aikuiskasvatuksessa.

Toinen moduuli 21.–24. lokakuuta: Opettaja ”näyttämöllä” – harjoittelusta esiintymiseen teatterivaikutteisten esteettisten harjoitusten avulla
Moduulissa tutustutaan esimerkiksi tietoista läsnäoloa harjoittavaan mindfulness-menetelmään, taide- ja teatteripohjaisiin työmuotoihin ja narratiiviseen lifemap -työskentelyyn.

Kurssin ohjelma ilmestyy pian NVL:n kalenterissa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Lisbeth Junker Mathiassen ljma(ät)tietgen.dk tlf +45 20289675
Maria Marquard, NVL, maria.marquard(ät)skolekom.dk +45 61339836