Käyttäjät toivovat EPALElta uusia työkaluja työn tueksi

 

 

CIMO selvitti maaliskuussa pidetyssä seminaarissa, millaisia toiveita Suomessa on eurooppalaisen aikuiskoulutuksen verkkoyhteisö EPALEn aihepiireistä ja suomalaisesta yhteistyöstä. EPALEn rooli uutena, kaikille aikuiskoulutuksen toimijoille avoimena foorumina nähtiin positiivisena asiana.

Seminaarissa mietittiin EPALE-työn käynnistymisen jälkeen ensimmäistä kertaa yhdessä suomalaisen aikuiskoulutuksen profiloitumista EPALEssa. Seminaariin osallistui aikuiskoulutuksen kansallisten järjestöjen ja muiden organisaatioiden sekä muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja OPHn henkilöstöä.

Lue lisää

Lähde: CIMO