Kehitystietokanta inspiroi uusiin hankkeisiin

 
Tanskan opetusministeriön ja koulutusalan IT-keskus UNI•C:n yhteistyönä toteutetussa kehitystietokannassa on tiedot noin 5000:sta opetusministeriön tukemasta kehityshankkeesta. Hankkeita on kaikilta eri koulutusasteilta, esimerkiksi peruskoulusta, toiselta asteelta ja korkeakoulutuksesta. Tietokannasta näkyy, mitä hankkeita tanskalaisissa oppilaitoksissa on juuri nyt meneillään. Siitä voi hakea ideoita oppilaitoshankkeen käynnistämiseen ja luoda kontakteja hankkeiden toteuttajiin.
Linkki tietokantaan: www.fou.emu.dk