Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta hyötyä organisaatioille

 

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kestävän kehityksen sitoumuksen tehneet tahot ovat hyvin tyytyväisiä sitoumuksen vaikutuksiin. Sitoumuksen tehneistä tahoista neljä viidestä kertoo, että sitoumuksen toteuttamisesta on ollut hyötyä omalle organisaatiolle ja että kestävä kehitys ymmärretään nyt konkreettisena toimintana. He pitävät sitoumusta selkeänä ja toimivana työkaluna kestävän kehityksen edistämiseen.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme vuonna 2050” on Suomen käytännönläheinen tapa toimeenpanna kestävää kehitystä arjessa. Kestävän kehityksen sitoumuksen voi tehdä jokainen: niin yritys, yhteisö kuin yksittäinen kansalainenkin. Sitoumuksia on tähän mennessä annettu jo 150 kappaletta.

Lisää aiheesta

1268