Key-note: - Martin Henning

Martin Henning

 

Martin Henning är universitetslektor vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet och docent i ekonomisk geografi. Hans forskning rör arbetskraftens rörlighet mellan branscher, regional kunskapsspridning och ekonomisk omvandling. Under senare tid har han ägnat kartering och analyser av regionala kompetensbaser speciellt intresse aktuellt exempel finns här:  

Från och med hösten 2014 är Martin Henning verksam vid Centrum för regional analys vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

 

Mer om Martin Henning 

Key-Note Presentasjon - lysark - ppt - svensk tekst -  Martin Henning Reykjavik 2014 - Svensk

 

Key-Note Presentation - ppt - Finnish text -  Martin Henning Reykjavik 2014 - Finnish

 


Presentation - utdrag:
Kompetensbaser, arbetsmarknadsrörlighet och regional utveckling. Tre utmaningar för framtida analys, planering och omställning i nordens regioner (och ett förslag till lösning) 

Humankapitalet är en nyckelfaktor för regional utveckling och omställning i nordens regioner. Men en omvandlande ekonomi innebär nya utmaningar för att analysera regionala ekonomier, planera inför förändring och möjliggöra framtida omställning. Föredraget skisserar, utifrån aktuell ekonomgeografisk teori, några av konsekvenserna av dessa utmaningar och presenterar ett nytt sätt att betrakta ekonomin och analysera regionala kompetensbaser, skill-relatedness analys. Skill relatedness beskriver, via analyser av rörligheten på arbetsmarknaden, ekonomin som ett nätverk av sektorsöverskridande kompetensförhållanden. Detta nätverk bildar grunden för ett nytt sätt att beskriva och analysera regionala kompetensbaser och näringslivsstruktur, men också för att identifiera och analysera framtida humankapitalrelaterade utmaningar för nordens regioner.