Kieli on avain kotoutumiseen

 

Lapsi-, tasa-arvo- ja kotoutumisasioista vastaava ministeri Audun Lysbakken totesi hiljattain seuraavasti tutustuttuaan uuteen raporttiin seuraavaa:
– Jos haluamme onnistua luomaan toimivan monikulttuurisen yhteiskunnan, meidän on luotava ympäristö johon kaikki voivat osallistua. Silloin kieli on avainasemassa.
Yllämainitun raportin on tehnyt Fafo, riippumaton säätiö, joka tutkii työelämää, hyvinvointipolitiikkaa ja ihmisten elinehtoja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no

1317