Kjære leser!

 

Mainummeret av DialogWeb gis ut i forbindelse med ICAE (International Council of Adult Education) sin generalforsamling og verdenskonferanse som vil finne sted i Malmø neste måned. Mennesker fra hele verden som jobber med voksenopplæring samles i Norden. Da er det tid for å vise fram det særskilt nordiske, og for å lære av andres erfaringer. - Når ICAE har valgt å legge sin verdenskongress til Norden, så er det bl.a. fordi mange ser opp til og lar seg inspirere av den nordiske tradisjon for folkeopplysning. Da må vi by på dette når det kommer folk fra hele verden, sier Sturla Bjerkaker i det norske portrettintervjuet.

I forbindelse med den store konferansen, der vi skal formidle hva folkeopplysning dreier seg om, har nordiske folkeopplysere laget 25 påstander om hva folkeopplysning kan være. Kanskje den kan gjøre folkeopplysning mer tilgjengelig for de som kommer fra andre siden av kloden? Hver av artiklene i dette DialogWeb er koblet til en av disse påstandene. Og alle påstandene kan du lese HER.

I den innledende artikkelen redegjør Bernt Gustavsson for nordisk folkeopplysning i forhold til andre dannelses- og utdannelsestradisjoner. Kanskje kan det hjelpe til med å sette dette inn i en større sammenheng? I de påfølgende artiklene får du gode eksempler og ulike perspektiver på hva som kjennetegner Norden i verden. Både samfunnet generelt og folkeopplysningen spesielt. Fra innsiden og fra utsiden. Hva har vi å lære bort, hva bør vi lære av andre? Les og finn ut!

Jeg håper du får en deilig mai måned, og at du på en regnværsdag kan gledes, inspireres og kanskje også lære noe av å lese DialogWeb!

Hilde