Kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustaminen uudistuu

 
Selvityksessä ehdotetaan muutoksia tunnustamisprosessiin osallistuvien tahojen väliseen vastuunjakoon. Tärkeimpänä toimenpiteenä esitetään, että joukko oppilaitoksia saisi tehtäväkseen järjestää täydennyskoulutusta henkilöille, joiden koulutus ei täytä Ruotsin sosiaalihallituksen kelpoisuusvaatimuksia.
1489