Komiteanmietinnössä ehdotetaan elinikäistä ohjausta

Tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää ohjausta käsittelevän komiteanmietinnön ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” osaraportissa ehdotetaan, että elinikäistä ohjausta varten perustettaisiin digitaalinen alusta.

 

Alustan perustamisesta ja ylläpidosta vastaisivat yhteistyössä useat eri viranomaistahot.  Ehdotuksen mukaan alusta vastaisi opiskelu- ja ammatinvalintaa pohtivien ihmisten informaation ja orientoivan ohjauksen tarpeeseen. Se antaisi myös tietoa opintojen rahoituksesta ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta. Selvityksessä ehdotetaan, että ohjauksen asemaa työvoimapalveluissa vahvistettaisiin. Siinä tuodaan myös esiin, että työvoimaviranomaisten ja vapaan sivistystyön sekä kuntien järjestämän toisen asteen aikuiskoulutuksen välistä yhteistyötä tulisi lisätä alueellisesti/paikallisesti. Lisäksi selvityksessä suositellaan yhteistyön dokumentointia, jotta sen sujumista voidaan seurata ja siitä saatuja kokemuksia hyödyntää.  

Lisää aiheesta (ruotsiksi)