Kompanseutvikling for jobb og omstilling – erfaringer fra ett år med korona

Frokostwebinar om kompetanseutvikling i arbeidslivet

 
 Webinar Foto: Alexandra Koch

Velkommen til frokostwebinar om kompetanseutvikling i arbeidslivet. Representanter fra partene i arbeidslivet i Danmark, Sverige og Norge deler refleksjoner og erfaringer når det gjelder kompetanseutvikling i og for arbeidslivet - under koronakrisen. Hva har vi lært om hindringer og muligheter for kompetanseutvikling i krisetid? Hvordan har utbytte av, motivasjon for og insentiver til kompetanseutvikling endret seg under koronakrisen? Webinar og panelsamtale ledes av Sveinung Skule, direktør for Kompetanse Norge.

Målgrupper: Arbeidslivets organisasjoner, ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter, ledere og ansatte i forvaltningen med ansvar for kompetanseutvikling for voksne, tilbydere av formell og ikke-formell opplæring.

Materialer fra webinaret

Birgitte Jordahl præsentation slides (pdf)

Claus Eskesen præsentation slides (pdf)

Præsentation af NVL og Arbejdslivsnetværkets rapport (pdf)

Praktisk informasjon


Webinaret arrangeres av Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) i samarbeid med Kompetanse Norge. Presentasjoner vil bli distribuert offentlig etter arrangementet.

Arrangementet er gratis.

Omkring en uke etter webinaret blir materiell og opptak publisert på nvl.org. og deltakerne vil få tilsendt en epost med lenke.

Program
 

08.00 Innledning og presentasjon av NVLs anbefalinger når det gjelder kompetanseutvikling i arbeidslivet.
08.10

Tre perspektiver på kompetanseutvikling i praksis i krisetid. Representanter fra arbeidslivet i de nordiske landene presenterer sine refleksjoner fra året som har gått.

  • Kompetensinsatser för jobb och omställning – erfarenheter från Sverige ved Mia Bernhardsen fra arbeidsgiverforeningen Svenskt Næringsliv
  • At holde hånden under uddannelse under pandemien – samarbejde og nye løsninger ved Claus Eskesen fra fagforeningen 3F i Danmark
  • Bransjeprogram – et varig kompetansetiltak? ved Birgitte Jordahl fra arbeidstakerorganisasjonen Tekna i Norge
09.00 Panelsamtale. Hva har vi lært om kompetanseutvikling og hva endret seg med korona?
09.30 Slutt

Presentasjon av innledere og ordstyrer

Mia Bernhardsen

Mia Bernhardsen er policyexpert, kompetanseforsørging i arbeidsgiverforeningen Svenskt Näringsliv, www.svensktnaringsliv.se, med særskilt ansvar for kompetanseutvikling i arbeidslivet, jobb og omstilling og foretaks rekrutteringsbehov og rekrutteringsmønster. Mia har vært svensk arbeidsgiverrepresentant for NVLs nettverk «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet».

Claus Eskesen

Claus Eskesen er utdanningspolitisk konsulent i fagforeningen 3F i Danmark. Claus har arbeidet intensivt med trepartssamarbeid både før og under korona-krisen i Danmark og søkt løsninger i samarbeid med arbeidsgiverorgansasjoner og den danske regjering. Claus har også vært dansk arbeidstakerrepresentant i NVLs nettverk «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet».

Birgitte Jordahl

Birgitte Jordahl er seniorrådgiver i seksjon for samfunnspolitikk i arbeidstakerforeningen Tekna i Norge: www.tekna.no og medlem av programområdestyret til bransjeprogram for olje og gass. Birgitte Jordahl har ansvar for politiske prosesser knyttet til teknologi, digitalisering, utdanning og forskning, arbeider med politiske prosesser og ivaretar våre medlemmers interesser knyttet til offentlige tiltak innen blant annet kompetansefeltet.

Sveinung Skule

Sveinung Skule er direktør i Kompetanse Norge og leder av Kompetansebehovs utvalget i Norge (KBU). Han har tidligere vært administrerende direktør ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), forskingsdirektør ved Høgskolen i Oslo (nå Oslo Met), avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet og forskningsleder i den frittstående samfunnsvitenskapelige forskningsstiftelsen FAFO.