Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser

 


Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser

Denne rapport er den første, som sammenligner læreruddannelserne i alle de nordiske lande. Publicerad 2009

Hovedformålet med det komparative studium af de nordiske læreruddannelser er at skabe grundlag for erfaringsudvekslinger og gensidig inspiration og læring imellem de nordiske lande. 
Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU sammen med samarbejdspartnere i de nordiske lande.


Rapport >>>