Kompetanseutfordringer for næringslivet

 
Tidligere LO-leder Yngve Hågensen siterte flittig fra NVLs brosjyre da han innledet på et seminar om kompetanseutvikling på arbeidsplassen i januar. Han understreket verdien av dialog mellom forskjellige sektorer og behovet for samarbeid mellom formell opplæring, folkeopplysning og læring på arbeidsplassen.
Seminaret var arrangert av Senter for læring på Hønefoss, NVL og det nordiske prosjektet Læring i Arbeidslivet. De utfordringene bedriftene står overfor i kunnskapssamfunnet ble satt på dagsorden. 40 representanter fra næringslivet på Ringerike deltok aktivt i diskusjonen
1370