Kompetencer trives bedre på skolen

 

 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins Erik Mellander, forsker ved Institut för arbetsmarknads- og utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala.

Hvordan opnår man større kompetencer? Det gør man først og fremmest på to måder: Enten går man på skole eller man lærer faget på arbejdspladsen. Men hvilken af de to måder er den bedste? Kan man lære lige så hurtigt på arbejde som på skolebænken? Kan det overhovedet måles og sammenlignes? Det kan det åbenbart, ifølge to svenske forskere, Erik Mellander og Patrik Lind hos Institut för arbetsmarknads- og utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala.

Mellander besøgte Island for nyligt og fortalte om en undersøgelse han og Lind har lavet. Den er baseret på materiale opsamlet indenfor en omfattende undersøgelse i OECD-regi kaldt PIAAC.

Forskning af validering

PIAAC står for Programme for International Assessment of Adult Competences (undersøgelse af international validering af voksnes færdigheder). Den omfatter folk i alderen 16-65 år i 23 lande (ud af 34 OECD-medlemslande), deriblandt Denmark, Finland, Norge og Sverige men Island står udenfor.

I hvert af disse lande har man besøgt og interviewet omtrent 5.000 deltagere der bliver forelagt spørgsmål som har til formål at vurdere deres evner til at læse, regne og løse problemer ved hjælp af datamaskiner. Det sidstnævnte har vist sig lidt problematisk da folks træning i brug af datamaskiner svinger meget. I de nordiske lande kan de fleste bruge dem mens over halvdelen af f.eks. de polske deltagere aldrig havde brugt computere.

De nordiske deltagere klarede sig godt i undersøgelsen. Deres færdigheder lå alle over OECD-gennemsnittet med undtagelse af danskernes læseevner der lå lidt under gennemsnittet.

Mange variabler

Foruden disse svar noterede man også en del oplysninger om deltagernes livsløb, uddannelse og arbejde. De svenske forskere har gennemgået den nordiske del af disse oplysninger – fra finske, norske, danske og svenske deltagere – for at finde ud af om svaret på spørgsmålet om kompetencerne var der.

Mellander erkendte at det ikke er helt enkelt at sammenligne det som én lærer i skolen med det som han/hun lærer på arbejdspladsen. Uddannelsen påvirker erfaringen på arbejdspladsen og omvendt og det kan være svært at skelne imellem. Dertil kommer at undersøgelsen måler kun ét enkelt tidspunkt og giver ikke svar på spørgsmålet: – Hvad ville jeg have lært hvis jeg havde gået på skole istedet for på arbejde?

Forskerne sammenlignede derfor hver enkelt deltagers points på de tre områder, hvor længe de gik på skole, deres arbejdserfaring samt oplysninger om indenfor hvilken industri de var aktive, om de havde gået på faglige kurser eller fået træning på arbejdspladsen, om de havde indvandrerbaggrund (i så fald om de havde indvandret før syv års alderen eller senere), om der fandtes bøger i deres barndomshjem og om forældrernes uddannelse.

Entydige svar

På trods af de mange variabler er resultaterne ret entydige. Man lærer mere end dobbelt så hurtigt på skolen som på arbejdet. Hvis man ser på de points man i gennemsnit samler hvert år på skolen indenfor de tre områder er de 13,5-15,3 per år mens arbejdspladserfaringer kun giver 3,7-6,6 points. De finske arbejdspladser er i særklasse, 6,5-6,6 points, mens de tre andre landes arbejdspladser giver 3,7-5,6 points.

De to svenske forskere har draget de følgende konklusioner af deres undersøgelse:

– I gennemsnit er fordelen ved at gå på skole over arbejdspladserfaringer ret ensartede og i de fleste tilfælde dobbelt så stor eller mere. De som i forvejen er uddannet indenfor IT er i stand til at forøge sine kompetencer med 4-7% per år på arbejdet.

– Hvad angår træning på arbejdspladsen har det ikke særlig stor virkning mens deltagelse i seminarer og workshops giver lidt bedre resultater. Men begge dele kan muligvis påvirke andre kompetencer end de som blev målet i PIAAC. Sprogundervisning for indvandrere ser derimod ud for at være en god investering.

– Hvis man vil modarbejde aldersrelateret tab af kompetencer så skal man enten arbejde eller gå på skole!

Så ved man det.