Kompetencevurdering – vaccine mod arbejdsløshed

 

 
Fotograf: Birita Hansen Bjarni Poulsen (t.h.) og Hallur Joensen med hvert sit svendebrev. De er netop færdiguddannede tømrere, en uddannelse, der sandsynligvis vil sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. De har begge været arbejdsledige i en periode.

Lokkende udsigter

I en tid med stor arbejdsløshed, hvor ufaglærte rammes hårdest, har ALS i den sidste tid spillet en aktiv rolle for at få etableret en formel vurdering af ufaglærtes realkompetencer. Professionel kompetencevurdering med uddannelsesbevis for øje er uopdyrket land på Færøerne, så ledelsen i ALS besluttede at udarbejde et konkret tilbud. Både for at lette adgangen til arbejdsmarkedet for de mange arbejdsløse og for at provokere myndighederne til at komme videre i deres arbejde med at introducere kompetencevurdering på Færøerne.
Vi ville gerne levere et håndgribeligt tilbud. Vi søgte blandt de arbejdsledige i vores system og fandt frem til to mænd, der var villige til at lade sig kompetencevurdere. Det var jo baseret på frivillighed, men udsigterne til svendebrev var tiltalende, og de indvilligede begge i at gøre et forsøg, fortæller Høgni í Stórustovu.
Indsatsen har båret frugt, og i februar i år tog Bjarni Poulsen og Hallur Joensen imod deres svendebreve; efter et uddannelsesforløb på 5 måneder kunne de to forhenværende arbejdsløse mænd kalde sig tømrere.

Samarbejde

ALS var på bar bund, da kompetencevurdering af ufaglærte hidtil ikke har været praktiseret på Færøerne. Så de indgik i et samarbejde med Teknisk skole i Torshavn og med en Teknisk Skole i Danmark, der stillede ekspertise om kompetencevurdering til rådighed. En konsulent rejste til Færøerne for at vurdere, hvilket faglige kompetencer de to deltagere i programmet havde.
- Samarbejdet var inspirerende både for os og for Teknisk Skole her i Torshavn, og vi var nok lidt overraskede over, hvor konkret kompetencevurderingen egentlig er, fortæller Høgni í Stórustovu.

Konkret vurdering og skræddersyet uddannelsesforløb

En samtale mellem lærer og elev kortlægger elevens eksisterende og manglende kompetencer. Eleven dokumenterer alle arbejdserfaringerne. Derefter sammenligner læreren elevens selvvurderede kompetencer med de kompetencer, som uddannelsen påkræver. Og sidenhen sammensættes det nødvendige uddannelsesforløb.
I dette tilfælde var resultatet af kompetencevurderingen, at de to deltagere skulle gennemføre et uddannelsesforløb af fem måneders varighed. De fik en udviklingsplan, der omfattede praktisk og teoretisk undervisning. Begge deltagere havde langvarige praktiske arbejdserfaringer, men de skulle på skolebænken i 12 uger til undervisning i færøsk, engelsk og matematik. Forløbet afsluttedes med en eksamen, der varede i 10 dage. Og den 31. januar i år var svendebrevet i hus.

Ud av skolen i 5. klasse

Bjarni Poulsen fra Torshavn er en af de to, der deltog i ALS’ program. Allerede inden han var færdig med sit uddannelsesforløb, havde han modtaget op til flere arbejdstilbud, og efter lidt over et år som arbejdsløs, har han i dag travlt i sit arbejde som tømrer.
– Jeg stak af fra skolen i 5. klasse. Min skolegang var dårlig, og dengang drømte alle drenge om at komme til søs. Jeg har haft mange forskellige arbejder, og har også været i lære som autolakerer. Men før jeg var udlært, blev jeg sagt op og endte i ALS, fortæller Bjarni, der i dag er 48 år.
Han har søgt mange stillinger, men fået afslag, da der altid var mange om buddet, og han kunne intet stille op mod dem, der havde et uddannelsesbevis i hånden. Så han var mere end villig til at gå i gang med uddannelsesprogrammet. - Lærerne var gode, men jeg var dog lidt nervøs for undervisningen i matematik. Og jeg var glad som et barn, da jeg fandt ud af, at det også var muligt for mig at lære faget. For jeg har altid været overbevidst om, at matematik, det kunne jeg ikke finde ud af, siger Bjarni Poulsen.

Konvertering fra drøm til virkelighed

Med en formel vurdering af realkompetencerne kan man konvertere arbejdsløshed til en mulighed. Vi ved, hvad arbejdsløshed gør ved mennesker, og rent økonomisk er ALS’ udgifter til et sådant forløb tjent ind igen efter få måneder. Så ja, formel vurdering af realkompetencer er en vaccine mod arbejdsløshed, og siger Høgni í Stórustovu, der er overbevidst om, at de to nyuddannede tømrere ikke foreløbig vil være at finde blandt ALS’ arbejdsledige.


Ultimo januar 2013 var der 1338 arbejdsledige registreret i ALS, hvilket er 4,8 procent af den samlede arbejdsstyrke, der tæller ca. 28.000 personer.
40 procent af de arbejdsledige har gået i folkeskole.
54 procent af de arbejdsledige har en gymnasial uddannelse oveni folkeskolen.
Kultur- og uddannelsesministeren nedsatte i november 2011 et udvalg, der skal udarbejde et forslag til, hvordan et formelt tilbud om kompetencevurdering kan organiseres. En fælles indgang skal organiseres for dem, der søger muligheder for kompetencevurdering, vejledning om fortsat uddannelse samt information om eksisterende uddannelses- og kursusmuligheder.
Udvalgets arbejde er ikke offentliggjort.