Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska

 

Hva må en profesjonell lærer i grunnleggende literacitet kunne?

Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer. Prosessen har vært omfattende, det har vært faglige diskusjoner mellom medlemmene i alfarådet, vi har innhentet råd fra eksterne forskere, og sist og ikke minst har lærere som har deltatt på den nordiske alfabetiseringskonferansen 2012 gitt verdifulle innspill. Disse innspillene er bearbeidet og tatt inn i teksten. De faglig ansvarlige for utformingen av teksten har vært: Qarin Franker, FD universitetslektor i svensk som andraspråk i Göteborg  sammen med Lilly Christensen,  lærer i dansk som andetsprog, VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.

Tilgjengelighet:

Trykt: Kompetansebeskrivelsene er trykt i en brosjyre som vil ha både skandinavisk og engelsk tekst. De vil være tilgjengelige ved konferanser o.l. Hvert land har en kvote.

Nedlastning / Download

Brosjyren til nedlastning på skandinavisk:
Kompetensbeskrivning av lärare: 
För kopiering:
 Swedish brochure for copying (254 KB)
För utskrift med utfall (utanför trycksaksformatet): 
 Swedish brochure for printing with bleeds (2,55 MB)

The brochure for download in English 
Description of Teachers' Competence: 
For copying: English_brochure_for_copying (241 KB)

For printing with bleeds: English brochure for printing with bleeds (263 KB)

Se också: Peter Vedels presentation 
Behörighetskrav, enligt regelverk, för lärere som undervisar inom alfabetiseringsundervisning for voksne indvandrere från Alfarådets konferens 12.9.2011:
 Peter Vedel - Nordisk Alfaråd 12. september 2011 (58,6 KB)